นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งปรับเปลี่ยนการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

     แจ้งกำหนดการงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561

 

หนังสือราชการ  คลิก

กำหนดการแข่งขัน  คลิก   

 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ (ผู้เข้าแข่งขัน โปรดนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงไปด้วย)