นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018" ภายใต้ชื่องาน "ROBOT ADVENTURE" PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

                  เรื่อง  การจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018" ภายใต้ชื่องาน "ROBOT ADVENTURE"


                  เรียน  ผู้อำนวนการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด


                          ด้วย สพฐ. ร่วมกับศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ จัดกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018"


ภายใต้ชื่องาน "ROBOT ADVENTURE" 
ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://supremerobotics2018.supermecomplex.com   
คลิก  (เพื่อดูราบละเอียดเพิ่มเติม)