นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งโรงเรียนรับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

               สพป. นม. 7 ได้ดำเนินการ แข่งขันโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิกุลทอง

ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมานั้น  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว สพป.นม 7 จึงให้แจ้งโรงเรียน คณะครูและนักเรียน

ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันรับโล่และเกียรติบัตร ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงยิม สพป. นม. 7

                ผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ปีการศึกษา 2561     คลิก