นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

                    

  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 


                             ตามที่  สพฐ. ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

จึงของแจ้งประกาศ  เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562   ดังนี้


                            1. หนังสือ  คลิก


                            2. ประกาศ  คลิก


                            3. ใบสมัคร  คลิก