นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์รอบนานาชาติ ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

                   เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ในสังกัด


                           สพฐ. เชิญ โรงเรียนในสังกัดร่วมดูงาน การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2561 


ณ. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ดังกำหนดการที่แนบ   คลิก


                                                                                                                      ศน. วิลาวรรณ