นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    สพฐ.แจ้งจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562)

    จึงแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต


หนังสือราชการ    คลิก

บัญชีจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้โรงเรียน  คลิก

หลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดสรร   คลิก

                กลุ่ม DLICT