นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ครั้งที่3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา

และระดับมัธยมศึกษา  โดยดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้ในการประเมิน


หนังสือราชการ  คลิก

ฟล์ที่ต้องดาวน์โหลด(ข้างล่างนี้)

โครงสร้างแบบประเมินชั้น ป.1  คลิก

แบบประเมิน ชั้น ป.1 คลิก

แบบประเมิน ชั้น ป.2  คลิก

แบบประเมิน ชั้นป.3  คลิก

แบบประเมิน ชั้น ป.4  คลิก

แบบประเมิน ชั้น ป.5  คลิก

แบบประเมิน ชั้น ป.6  คลิก


คู่มือประเมิน PISA ม.1-3  คลิก

แบบประเมิน ชั้น ม.1  คลิก

แบบประเมิน ชั้น ม.2  คลิก

แบบประเมิน ชั้น ม.3  คลิก

      ศน.วัชระ นาดี