นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬานักเรียน สพป.นม.7 ปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

        แจ้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.นม.7 ปีการศึกษา 2561

หนังสือราชการ  คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  คลิก

        สพป.นม.7