นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แนวปฏิบัติค่าเช่าอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ2562 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      แจ้งแนวปฏิบัติค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562

หนังสือราชการ  คลิก

อ้างถึง หนังสือ สพป.นม.7  คลิก

แนวปฏิบัติค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562  คลิก


       ศูนย์ ICT Korat7