นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ด่วนที่สุด การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ด่วนที่สุด

      แจ้งโรงเรียนดำเนินการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.1-6

และ ม.1-3  และรายงานผลให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา


หนังสือราชการ  คลิก

เครื่องมือประเมินระดับประถมศึกษา  ป. 1 - 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คลิก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  คลิก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  คลิก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  คลิก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  คลิก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คลิก

เครื่องมือประเมินระดับมัธยมศึกษา ม.1 - 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คลิก

     ศน.วัชระ นาดี