นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประกวด Application เพื่อการเรียนรู้ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

     สพฐ.โดย สทร.เชิญชวนส่งผลงาน Application เพื่อการเรียนรู้ เข้าประกวด


หนังสือต้นเรื่อง  คลิก


ศูนย์ ICT