นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      แจ้งโรงเรียนดำเนินการรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ครั้งที่ 1  ปีงบประมาณ 2562    เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ

ที่เหลือ 6 เดือนหลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทางเว็บไซต์ http://obecnw.bopp.go.th  

โดยใช้เลข SMIS (3007xxxx) เป็น Username & Password

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562


หนังสือราชการ  คลิก

คู่มือการดำเนินการรายงาน  คลิก

              ศูนย์ ICT สพป.นครราชสีมา เขต 7