นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษา(มทส.) PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

เรียน  ผู้อำนวนการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด


         ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แจ้งผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการด้านการศึกษา วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 


        1. หนังสือแจ้ง  คลิก


        2. แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  คลิก