นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การดำเนินโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนตามบัญชีรายชื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ

จัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล  (Zone C) ในสถานศึกษา

 

หนังสือราชการ  คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1) รายละเอียดโครงการ  คลิก

                    2) รายชื่อโรงเรียนในโครงการ (หน้า50)  คลิก


 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร