นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                    เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                            สพป.นครราชสีมา เขต 7  ขอประชาสัมพันธ์เชิญครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

                    ดังรายละเอียด   คลิก