นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยวันรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

      สพป.นครราชสีมา เขต 7 จะดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

จึงเรียนเชิญคณะกรรมการตามคำสั่งที่แนบ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

 

หนังสือราชการ       คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ     คลิก


      
 ศน.วัชระ นาดี

       087-2558180