นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                       เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด


                               สพป.นครราชสีมา เขต 7 ขอประชาสัมพันธ์  เชิญโรงเรียนนำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ดังรายละเอียด  คลิก

                                                                                                                                    ศน. วิลาวรรณ  / 061924-6954