นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
221 ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สังกัด สพป.นม.7 ปีงบประมาณ 2560 พฤหัสบดี, 20 เมษายน 2017 4301
222 แบบรายงาน SAR ปีการศึกษา 2559 พุธ, 22 มีนาคม 2017 6198
223 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2559 อังคาร, 07 มีนาคม 2017 3797
224 แบบสรุปคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 จันทร์, 06 มีนาคม 2017 5155
225 การวัดและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 ศุกร์, 03 มีนาคม 2017 5185
226 แบบกรอกคะแนนการสอบอ่านเขียน ชั้น ป.1 - 4 พุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2017 4785
227 การดำเนินการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปีการศึกษา๒๕๕๙ ศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2017 4357
228 ฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 พุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2017 10554
229 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบอ่านและเขียนปี 2560 พฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2017 6249
230 เชิญดาวน์โหลดคู่มีการสอบ NT59,การอ่านและเขียนปี59 พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 4017
231 การรายงานการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ดาวเทียม พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 3479
232 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 3816
233 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2559 อังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2017 4383
234 การอบรมปฏิบัติการใช้สื่อฯเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2017 3283
235 เชิญดาวน์โหลดโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย พฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2017 4975
236 ส่งแบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 อังคาร, 24 มกราคม 2017 3467
237 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๙ และประชุมวิชาการ อังคาร, 24 มกราคม 2017 3551
238 เชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จันทร์, 23 มกราคม 2017 3552
239 การดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 พุธ, 18 มกราคม 2017 3242
240 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) อังคาร, 17 มกราคม 2017 3785
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 12 จาก 33