นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
281 เชิญกรรมการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตฯ ปฏิบัติหน้าที่ จันทร์, 03 ตุลาคม 2016 2482
282 การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 2173
283 โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2560 พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 2272
284 คู่มืออ่านเขียน ป.1-4 ปีการศึกษา 2559 อังคาร, 20 กันยายน 2016 2223
285 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อังคาร, 20 กันยายน 2016 1776
286 ด่วนที่สุด...การสำรวจข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ศุกร์, 09 กันยายน 2016 1805
287 ด่วนที่สุด...ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผูตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย จันทร์, 05 กันยายน 2016 1788
288 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ จันทร์, 29 สิงหาคม 2016 1948
289 เอกสารการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จันทร์, 29 สิงหาคม 2016 2083
290 ด่วนที่สุด...การจัดทำฐานข้อมูลคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016 1722
291 การประกวด Best Practices กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด(ผู้บริหารสถานศึกษา) พุธ, 24 สิงหาคม 2016 1703
292 การประกวด Best Practices กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด(ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนและผู้บริหาร) พุธ, 24 สิงหาคม 2016 1679
293 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาไทยเพื่อมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน เรื่องการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ (PISA) พุธ, 24 สิงหาคม 2016 1882
294 การอบรมปฏิบัติการใช้สื่อ DLIT & DLTV อังคาร, 16 สิงหาคม 2016 2397
295 แบบประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จันทร์, 15 สิงหาคม 2016 125347
296 ด่วนที่สุด...การประชุมชี้แจงการกำหนดงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference จันทร์, 15 สิงหาคม 2016 1919
297 ขยายเวลารับสมัครครูคณิตศาสตร์ตามโครงการประกวด "ครูคณิตศาสตร์...ผู้พัฒนาตน" จันทร์, 15 สิงหาคม 2016 1569
298 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการคณิตศาสตร์ ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016 1601
299 การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (G-chat) พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 2008
300 ขอเชิญคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส "โรงเรียนสุจริต" จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 1748
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 15 จาก 33