นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
301 การประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ ปี ๒๕๕๙ จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 1892
302 ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การแข่งเล่านิทาน Story Telling การแข่ง Multi Skills Competition ระดับ ม.1-3 จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 2135
303 ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech) และการแข่งขัน (Muiti Skills Competition)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3,4-6 จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 3851
304 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016 1986
305 สำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 พุธ, 27 กรกฏาคม 2016 2700
306 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016 1703
307 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน (เพิ่มเติม) จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016 1666
308 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016 2115
309 โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทส (วิชาภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016 1455
310 การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 6 ปี 2559 พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016 1502
311 การคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ประจำปี 2559 ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016 1809
312 การประกวดโรงเรียนนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2559 พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016 1968
313 การพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐ ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2016 1682
314 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนนโบายสู่การปฏิบัติโครงการโรงเรียนประชารัฐ ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016 1494
315 การอบรมสัมมนาครู ผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016 1568
316 ศูนย์ขับเคลื่อน "โครงการโรงเรียนประชารัฐ" จันทร์, 20 มิถุนายน 2016 3148
317 แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ (Pre test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 พุธ, 15 มิถุนายน 2016 43669
318 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันภาษาไทย อังคาร, 14 มิถุนายน 2016 1724
319 การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016 2394
320 การประกวด"ครูคณิตศาตร์...ผู้พัฒนาตน" พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016 1744
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 16 จาก 33