นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
321 การประชุมเชิงปฏิบัติการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016 1803
322 ด่วนมาก...การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยด้านการอ่าน การเขียนโดยการแจกลูกสะกด พุธ, 01 มิถุนายน 2016 1654
323 ขอเชิญประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปี 2559 พุธ, 01 มิถุนายน 2016 1968
324 การจัดแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2559 จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016 2011
325 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยด้านการอ่านการเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ พุธ, 25 พฤษภาคม 2016 1989
326 พันธะสัญญาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016 2300
327 การประเมินตนเองอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ ปี๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016 2614
328 ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2558 พุธ, 04 พฤษภาคม 2016 2666
329 การเข้าร่วมประชุมสัมมนาการสอนตามรูปแบบ CO-Teaching และ RTI พุธ, 04 พฤษภาคม 2016 2424
330 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 2585
331 ประชาสัมพันธ์...การอบรมเรื่องวิทยาศาสตร์สร้างได้ตั้งแต่ปฐมวัย จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016 2198
332 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบล พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016 2195
333 การดำเนินงาน เรื่องการคิดเลขในใจ และการจัดกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พุธ, 27 เมษายน 2016 2603
334 ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ อังคาร, 26 เมษายน 2016 2575
335 เชิญอบรมปฏิบัติการ STEM Education จันทร์, 04 เมษายน 2016 3651
336 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ“วันเกียรติยศโคราช ๗สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง” จันทร์, 28 มีนาคม 2016 2911
337 ผลการประกวดคัดลายมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2558 พุธ, 23 มีนาคม 2016 4671
338 ดาวน์โหลดเอกสาร SAR58 อังคาร, 15 มีนาคม 2016 4406
339 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในงานมอบรางวัล โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 15 และเปิดโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2559 จันทร์, 14 มีนาคม 2016 3259
340 ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อสอบกลางและแบบบันทึกคะแนน ป.1 พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016 4723
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 17 จาก 33