นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
341 เชิญดาวน์โหลดคู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พุธ, 02 มีนาคม 2016 5979
342 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อังคาร, 01 มีนาคม 2016 3835
343 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต อังคาร, 01 มีนาคม 2016 3543
344 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อังคาร, 01 มีนาคม 2016 3600
345 การประเมินคูณภาพนักเรียนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (NT) จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016 3466
346 คู่มือการสอบปีการศึกษา 2558 อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2016 4401
347 แบบฟอร์มการคัดกรองเด็กพิการเรียนร่วมและตัวอย่างแผน TEP, IIP ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016 6393
348 สำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016 4086
349 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมศึกษา พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016 4390
350 แจ้งแกไขบทความ การประกวดแข่งขันการคัดลายมือนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำีการศึกษา 2558 จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016 11901
351 การประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016 4885
352 ขอเชิญร่วมโครงการรวมพลังปฏิรูปการเรียนรู้ ครูสร้างคน คนสร้างชีวิติ ต่อยอดนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016 4942
353 โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016 4545
354 แจ้งผลการแข่งขันงานศิลปหัตกสรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับชาติ ปีการศึกาา 2559 อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016 4715
355 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค ปรจำปีงบประมาณ 2559 จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016 6669
356 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคประจำปีงบประมาณ 2559 จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016 6556
357 โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016 4212
358 การประกวดแข็งขันและเกณฑ์การประเมินการคัดลายมือนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2558 อังคาร, 26 มกราคม 2016 4845
359 การประเมินคูณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปรการศึกษา 2558 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 4331
360 การคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2559 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 4546
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 18 จาก 33