นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
361 การยกย่องชูเกียรติเป็นปูชนีบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาาาไทยทิ่งดีเด่นและผู้มีคุณูประการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2559 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 4892
362 การดำเนินงานตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินให้เป็นรูปธรรม พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016 4828
363 เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จันทร์, 11 มกราคม 2016 12765
364 แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทยครั้งที่ 5 ศุกร์, 08 มกราคม 2016 5428
365 ด่วนที่สุด+++ความด้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพการศึกษา อังคาร, 05 มกราคม 2016 4125
366 คู่มือการประเมิน Pre-Onet พุธ, 30 ธันวาคม 2015 4304
367 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียรรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 พุธ, 23 ธันวาคม 2015 4157
368 การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา พุธ, 23 ธันวาคม 2015 4021
369 ขอเชิญประชุม ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2015 4602
370 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเรื่องส่งแผนการจักการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015 4583
371 รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2558(ประถมโคราช 7 เกมส์) จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015 4944
372 เครื่องมือประเมินระบบประกันสุขภาพใน 8 ขั้นตอน ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2553 พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015 5980
373 รายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในโครงการ DLIT พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015 7171
374 แบบรับรองเด็กพิเศษเรียนร่วม อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015 6807
375 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันคณอตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปี่ที่4-6 อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015 7951
376 รายงานผลการอ่านออกเขียนได้ผ่านทางระบบ e-MES ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2015 11460
377 หลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาเด็กพิเศษ พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2015 8138
378 เสนอโครงการพัฒนาครู สพป.ให้สามารถสอนคณิตศาสตร์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤ)ได้ อังคาร, 27 ตุลาคม 2015 10715
379 ตัวอย่างโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015 177458
380 ขอเลือนการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ประถมโคราช 7 เกมส์) จันทร์, 05 ตุลาคม 2015 12243
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 19 จาก 33