นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
381 การประเมินอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อังคาร, 29 กันยายน 2015 18105
382 รายงานโรงเรียนนำร่องตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (เพิ่มเติม) อังคาร, 22 กันยายน 2015 14994
383 การประกวดวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จันทร์, 21 กันยายน 2015 13375
384 บริจาคสื่อต้นแบบ e-Learning จัดการสื่อองค์ความรู้สู่การเรียนรู้ศรวรรษที่ 21 จันทร์, 21 กันยายน 2015 12970
385 สูจิบัตรกีฬานักเรียน58 จันทร์, 21 กันยายน 2015 12796
386 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนร่วมกิจกรรมการแข็งขันหุ่่นยนต์ SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2015 แข่งขันระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ ศุกร์, 18 กันยายน 2015 14329
387 ผลสอบ Pre-PISA.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 7 ปี พ.ศ.2558 อังคาร, 15 กันยายน 2015 14503
388 การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015 16773
389 แบบทดสอบ Pre-PISA พุธ, 02 กันยายน 2015 58936
390 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 พุธ, 02 กันยายน 2015 16806
391 การจัดทำพันธะสัญญา(MOU)การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 อังคาร, 01 กันยายน 2015 16641
392 การประชุมคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015 18594
393 โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 22 (2558) มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015 17664
394 ด่วนที่สุด กรอกแบบประเมินโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ระยะที่ 4 จันทร์, 17 สิงหาคม 2015 16382
395 กิจกรรมแข่งขันเด็กพิเศษเรียนร่วม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558 ระดับเขตพื้นที่ จันทร์, 17 สิงหาคม 2015 16797
396 การขับเครื่่อนการเรียนรู้ประวัตศาสตร์ศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ จันทร์, 17 สิงหาคม 2015 10328
397 การประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา(PISA)" ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015 11976
398 ชุดการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015 21403
399 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2015 9297
400 ความสนใจอาชีพ จันทร์, 10 สิงหาคม 2015 9392
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 20 จาก 33