นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
601 เฉลย/เกณฑ์การให้คะแนน_NT-54 จันทร์, 02 กรกฏาคม 2012 12334
602 ตารางวิเคราะห์ผล_NT_แก้ไข พฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2012 11503
603 ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2555 เข้าร่วมประกวด อังคาร, 05 มิถุนายน 2012 11727
604 เกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ศุกร์, 01 มิถุนายน 2012 13600
605 เรียนเชิญเข้าร่วม "โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2012 12190
606 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ประำจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อังคาร, 29 พฤษภาคม 2012 11341
607 เลื่อนส่ง GPA พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2012 11157
608 เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒราการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ พุธ, 16 พฤษภาคม 2012 10976
609 รายงานผล NT ม. 2 ปี 54 อังคาร, 15 พฤษภาคม 2012 13156
610 รายงานผล NT ปี 54 จันทร์, 14 พฤษภาคม 2012 13650
611 ผลการประเมินโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% พุธ, 04 เมษายน 2012 11656
612 บันทึกข้อความ พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2012 10909
613 บันทึกข้อความ พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2012 11105
614 คู่มือการสอบอ่าน จันทร์, 05 มีนาคม 2012 11883
615 แบบบันทึกอัตนัย-ป3 จันทร์, 05 มีนาคม 2012 11026
616 แนวปฏิบัติสอบ_NT จันทร์, 05 มีนาคม 2012 11707
617 กระดาษคำตอบ_NT-2554 จันทร์, 05 มีนาคม 2012 13622
618 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จันทร์, 13 กุมภาพันธ์ 2012 12502
619 ขอข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ตาบอด,เลือนราง) เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐา อังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2012 11480
620 มหกรรมวิชาการสู่มาตรฐานสากลบนวิถีพอเพียง พฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2012 12553
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 31 จาก 33