นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
581 เรียนเชิญเข้าร่วม "โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2012 12119
582 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ประำจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อังคาร, 29 พฤษภาคม 2012 11256
583 เลื่อนส่ง GPA พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2012 11052
584 เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒราการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ พุธ, 16 พฤษภาคม 2012 10893
585 รายงานผล NT ม. 2 ปี 54 อังคาร, 15 พฤษภาคม 2012 13086
586 รายงานผล NT ปี 54 จันทร์, 14 พฤษภาคม 2012 13564
587 ผลการประเมินโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% พุธ, 04 เมษายน 2012 11582
588 บันทึกข้อความ พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2012 10837
589 บันทึกข้อความ พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2012 11042
590 คู่มือการสอบอ่าน จันทร์, 05 มีนาคม 2012 11794
591 แบบบันทึกอัตนัย-ป3 จันทร์, 05 มีนาคม 2012 10947
592 แนวปฏิบัติสอบ_NT จันทร์, 05 มีนาคม 2012 11622
593 กระดาษคำตอบ_NT-2554 จันทร์, 05 มีนาคม 2012 13527
594 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จันทร์, 13 กุมภาพันธ์ 2012 12427
595 ขอข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ตาบอด,เลือนราง) เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐา อังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2012 11406
596 มหกรรมวิชาการสู่มาตรฐานสากลบนวิถีพอเพียง พฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2012 12480
597 ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้ทางวิชาการ "Pre Suratham 2012 Test" โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จันทร์, 30 มกราคม 2012 15574
598 เฉลยข้อสอบ Pre-NT,O-NET พฤหัสบดี, 12 มกราคม 2012 16834
599 แจ้งผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 อังคาร, 10 มกราคม 2012 21207
600 ส่งกระดาษคำตอบ Pre NT , O-NET ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 ป.6 จันทร์, 09 มกราคม 2012 14383
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 30 จาก 31