กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 หลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาเด็กพิเศษ พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2015 mai 3633
10 เสนอโครงการพัฒนาครู สพป.ให้สามารถสอนคณิตศาสตร์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤ)ได้ อังคาร, 27 ตุลาคม 2015 mai 6397
11 ตัวอย่างโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015 mai 7134
12 ขอเลือนการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ประถมโคราช 7 เกมส์) จันทร์, 05 ตุลาคม 2015 mai 7029
13 การประเมินอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อังคาร, 29 กันยายน 2015 mai 12825
14 รายงานโรงเรียนนำร่องตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (เพิ่มเติม) อังคาร, 22 กันยายน 2015 mai 9739
15 การประกวดวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จันทร์, 21 กันยายน 2015 mai 8670
16 บริจาคสื่อต้นแบบ e-Learning จัดการสื่อองค์ความรู้สู่การเรียนรู้ศรวรรษที่ 21 จันทร์, 21 กันยายน 2015 Anurak 8528
17 สูจิบัตรกีฬานักเรียน58 จันทร์, 21 กันยายน 2015 Anurak 8315
18 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนร่วมกิจกรรมการแข็งขันหุ่่นยนต์ SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2015 แข่งขันระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ ศุกร์, 18 กันยายน 2015 mai 10070
19 ผลสอบ Pre-PISA.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 7 ปี พ.ศ.2558 อังคาร, 15 กันยายน 2015 mai 10075
20 การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015 mai 12301
21 แบบทดสอบ Pre-PISA พุธ, 02 กันยายน 2015 mai 13040
22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 พุธ, 02 กันยายน 2015 mai 12658
23 การจัดทำพันธะสัญญา(MOU)การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 อังคาร, 01 กันยายน 2015 mai 12030
24 การประชุมคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015 Anurak 13932
25 โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 22 (2558) มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015 Anurak 13595
26 ด่วนที่สุด กรอกแบบประเมินโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ระยะที่ 4 จันทร์, 17 สิงหาคม 2015 Anurak 11888
27 กิจกรรมแข่งขันเด็กพิเศษเรียนร่วม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558 ระดับเขตพื้นที่ จันทร์, 17 สิงหาคม 2015 mai 12607
28 การขับเครื่่อนการเรียนรู้ประวัตศาสตร์ศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ จันทร์, 17 สิงหาคม 2015 mai 6052
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 14