กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 การคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2559 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 mai 504
10 การยกย่องชูเกียรติเป็นปูชนีบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาาาไทยทิ่งดีเด่นและผู้มีคุณูประการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2559 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 mai 499
11 การดำเนินงานตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินให้เป็นรูปธรรม พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016 mai 657
12 เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จันทร์, 11 มกราคม 2016 admin 907
13 แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทยครั้งที่ 5 ศุกร์, 08 มกราคม 2016 mai 1133
14 ด่วนที่สุด+++ความด้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพการศึกษา อังคาร, 05 มกราคม 2016 mai 547
15 คู่มือการประเมิน Pre-Onet พุธ, 30 ธันวาคม 2015 admin 705
16 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียรรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 พุธ, 23 ธันวาคม 2015 mai 629
17 การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา พุธ, 23 ธันวาคม 2015 mai 635
18 ขอเชิญประชุม ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2015 mai 1141
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเรื่องส่งแผนการจักการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015 mai 1174
20 รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2558(ประถมโคราช 7 เกมส์) จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015 mai 1394
21 เครื่องมือประเมินระบบประกันสุขภาพใน 8 ขั้นตอน ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2553 พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015 mai 2439
22 รายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในโครงการ DLIT พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015 mai 2863
23 แบบรับรองเด็กพิเศษเรียนร่วม อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015 mai 3584
24 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันคณอตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปี่ที่4-6 อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015 mai 4714
25 รายงานผลการอ่านออกเขียนได้ผ่านทางระบบ e-MES ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2015 mai 5022
26 หลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาเด็กพิเศษ พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2015 mai 4391
27 เสนอโครงการพัฒนาครู สพป.ให้สามารถสอนคณิตศาสตร์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤ)ได้ อังคาร, 27 ตุลาคม 2015 mai 7139
28 ตัวอย่างโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015 mai 13137
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 15