กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015 mai 77
10 แบบทดสอบ Pre-PISA พุธ, 02 กันยายน 2015 mai 643
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 พุธ, 02 กันยายน 2015 mai 172
12 การจัดทำพันธะสัญญา(MOU)การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 อังคาร, 01 กันยายน 2015 mai 323
13 การประชุมคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015 Anurak 277
14 โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 22 (2558) มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015 Anurak 194
15 ด่วนที่สุด กรอกแบบประเมินโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ระยะที่ 4 จันทร์, 17 สิงหาคม 2015 Anurak 281
16 กิจกรรมแข่งขันเด็กพิเศษเรียนร่วม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558 ระดับเขตพื้นที่ จันทร์, 17 สิงหาคม 2015 mai 318
17 การขับเครื่่อนการเรียนรู้ประวัตศาสตร์ศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ จันทร์, 17 สิงหาคม 2015 mai 155
18 การประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา(PISA)" ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015 mai 187
19 ชุดการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015 mai 550
20 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2015 Anurak 241
21 ความสนใจอาชีพ จันทร์, 10 สิงหาคม 2015 mai 276
22 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาโครงการสร้างสื่อประชาธิปไตร การเลือกตั้งการออกเสียงประชามติ การพัฒนาการศึกษาด้านการสร้างเสริมพลเมือง จันทร์, 10 สิงหาคม 2015 mai 144
23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคอีสาน จันทร์, 03 สิงหาคม 2015 mai 180
24 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จันทร์, 03 สิงหาคม 2015 mai 147
25 ผลการประเมินเพื่อรับตรวจพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประจำปี 2557 จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015 mai 299
26 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015 mai 293
27 โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015 mai 370
28 การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๒ ระดับประถมศึกษา อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015 Anurak 659
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 14