กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 การประชุมเชิงปฏิบัติการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016 napaphat 277
10 ด่วนมาก...การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยด้านการอ่าน การเขียนโดยการแจกลูกสะกด พุธ, 01 มิถุนายน 2016 napaphat 316
11 ขอเชิญประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปี 2559 พุธ, 01 มิถุนายน 2016 napaphat 336
12 การจัดแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2559 จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016 napaphat 398
13 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยด้านการอ่านการเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ พุธ, 25 พฤษภาคม 2016 napaphat 531
14 พันธะสัญญาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016 napaphat 661
15 การประเมินตนเองอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ ปี๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016 Anurak 647
16 ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2558 พุธ, 04 พฤษภาคม 2016 napaphat 962
17 การเข้าร่วมประชุมสัมมนาการสอนตามรูปแบบ CO-Teaching และ RTI พุธ, 04 พฤษภาคม 2016 napaphat 940
18 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 napaphat 880
19 ประชาสัมพันธ์...การอบรมเรื่องวิทยาศาสตร์สร้างได้ตั้งแต่ปฐมวัย จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016 napaphat 760
20 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบล พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016 napaphat 881
21 การดำเนินงาน เรื่องการคิดเลขในใจ และการจัดกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พุธ, 27 เมษายน 2016 napaphat 957
22 ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ อังคาร, 26 เมษายน 2016 napaphat 1025
23 เชิญอบรมปฏิบัติการ STEM Education จันทร์, 04 เมษายน 2016 Anurak 1725
24 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ“วันเกียรติยศโคราช ๗สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง” จันทร์, 28 มีนาคม 2016 mai 1547
25 ผลการประกวดคัดลายมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2558 พุธ, 23 มีนาคม 2016 mai 1806
26 ดาวน์โหลดเอกสาร SAR58 อังคาร, 15 มีนาคม 2016 Anurak 2397
27 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในงานมอบรางวัล โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 15 และเปิดโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2559 จันทร์, 14 มีนาคม 2016 mai 1890
28 ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อสอบกลางและแบบบันทึกคะแนน ป.1 พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016 admin 2776
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 17