กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการคณิตศาสตร์ ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016 napaphat 140
10 การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (G-chat) พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 Anurak 175
11 ขอเชิญคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส "โรงเรียนสุจริต" จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 Anurak 99
12 การประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ ปี ๒๕๕๙ จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 Anurak 116
13 ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การแข่งเล่านิทาน Story Telling การแข่ง Multi Skills Competition ระดับ ม.1-3 จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 napaphat 111
14 ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech) และการแข่งขัน (Muiti Skills Competition)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3,4-6 จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 napaphat 100
15 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016 napaphat 260
16 สำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 พุธ, 27 กรกฏาคม 2016 napaphat 1042
17 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016 napaphat 170
18 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน (เพิ่มเติม) จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016 napaphat 133
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016 napaphat 113
20 โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทส (วิชาภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016 napaphat 124
21 การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 6 ปี 2559 พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016 napaphat 175
22 การคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ประจำปี 2559 ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016 napaphat 352
23 การประกวดโรงเรียนนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2559 พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016 Anurak 255
24 การพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐ ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2016 napaphat 307
25 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนนโบายสู่การปฏิบัติโครงการโรงเรียนประชารัฐ ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016 napaphat 183
26 การอบรมสัมมนาครู ผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016 napaphat 291
27 ศูนย์ขับเคลื่อน "โครงการโรงเรียนประชารัฐ" จันทร์, 20 มิถุนายน 2016 napaphat 769
28 แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ (Pre test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 พุธ, 15 มิถุนายน 2016 napaphat 2295
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 18