กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบล พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016 napaphat 709
10 การดำเนินงาน เรื่องการคิดเลขในใจ และการจัดกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พุธ, 27 เมษายน 2016 napaphat 704
11 ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ อังคาร, 26 เมษายน 2016 napaphat 771
12 เชิญอบรมปฏิบัติการ STEM Education จันทร์, 04 เมษายน 2016 Anurak 1477
13 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ“วันเกียรติยศโคราช ๗สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง” จันทร์, 28 มีนาคม 2016 mai 1421
14 ผลการประกวดคัดลายมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2558 พุธ, 23 มีนาคม 2016 mai 1578
15 ดาวน์โหลดเอกสาร SAR58 อังคาร, 15 มีนาคม 2016 Anurak 2111
16 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในงานมอบรางวัล โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 15 และเปิดโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2559 จันทร์, 14 มีนาคม 2016 mai 1762
17 ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อสอบกลางและแบบบันทึกคะแนน ป.1 พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016 admin 2623
18 เชิญดาวน์โหลดคู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พุธ, 02 มีนาคม 2016 Anurak 2464
19 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อังคาร, 01 มีนาคม 2016 Anurak 2148
20 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต อังคาร, 01 มีนาคม 2016 Anurak 1983
21 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อังคาร, 01 มีนาคม 2016 Anurak 1953
22 การประเมินคูณภาพนักเรียนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (NT) จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2118
23 คู่มือการสอบปีการศึกษา 2558 อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2016 Anurak 2493
24 แบบฟอร์มการคัดกรองเด็กพิการเรียนร่วมและตัวอย่างแผน TEP, IIP ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2825
25 สำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2674
26 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมศึกษา พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2735
27 แจ้งแกไขบทความ การประกวดแข่งขันการคัดลายมือนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำีการศึกษา 2558 จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2903
28 การประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2927
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 16