กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อสอบกลางและแบบบันทึกคะแนน ป.1 พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016 admin 1902
10 เชิญดาวน์โหลดคู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พุธ, 02 มีนาคม 2016 Anurak 1586
11 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อังคาร, 01 มีนาคม 2016 Anurak 1482
12 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต อังคาร, 01 มีนาคม 2016 Anurak 1389
13 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ อังคาร, 01 มีนาคม 2016 Anurak 1380
14 การประเมินคูณภาพนักเรียนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (NT) จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016 mai 1537
15 คู่มือการสอบปีการศึกษา 2558 อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2016 Anurak 1865
16 แบบฟอร์มการคัดกรองเด็กพิการเรียนร่วมและตัวอย่างแผน TEP, IIP ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2226
17 สำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2168
18 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมศึกษา พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2224
19 แจ้งแกไขบทความ การประกวดแข่งขันการคัดลายมือนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำีการศึกษา 2558 จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2480
20 การประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2451
21 ขอเชิญร่วมโครงการรวมพลังปฏิรูปการเรียนรู้ ครูสร้างคน คนสร้างชีวิติ ต่อยอดนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2926
22 โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2841
23 แจ้งผลการแข่งขันงานศิลปหัตกสรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับชาติ ปีการศึกาา 2559 อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2952
24 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค ปรจำปีงบประมาณ 2559 จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016 mai 3056
25 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคประจำปีงบประมาณ 2559 จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016 mai 2844
26 โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016 mai 2744
27 การประกวดแข็งขันและเกณฑ์การประเมินการคัดลายมือนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2558 อังคาร, 26 มกราคม 2016 mai 2904
28 การประเมินคูณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปรการศึกษา 2558 ศุกร์, 22 มกราคม 2016 mai 2851
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 16