กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อังคาร, 20 กันยายน 2016 napaphat 190
10 ด่วนที่สุด...การสำรวจข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ศุกร์, 09 กันยายน 2016 napaphat 254
11 ด่วนที่สุด...ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผูตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย จันทร์, 05 กันยายน 2016 napaphat 216
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ จันทร์, 29 สิงหาคม 2016 Anurak 226
13 เอกสารการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จันทร์, 29 สิงหาคม 2016 napaphat 293
14 ด่วนที่สุด...การจัดทำฐานข้อมูลคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016 napaphat 211
15 การประกวด Best Practices กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด(ผู้บริหารสถานศึกษา) พุธ, 24 สิงหาคม 2016 napaphat 219
16 การประกวด Best Practices กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด(ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนและผู้บริหาร) พุธ, 24 สิงหาคม 2016 napaphat 215
17 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาไทยเพื่อมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน เรื่องการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ (PISA) พุธ, 24 สิงหาคม 2016 napaphat 327
18 การอบรมปฏิบัติการใช้สื่อ DLIT & DLTV อังคาร, 16 สิงหาคม 2016 Anurak 469
19 แบบประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จันทร์, 15 สิงหาคม 2016 napaphat 1487
20 ด่วนที่สุด...การประชุมชี้แจงการกำหนดงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference จันทร์, 15 สิงหาคม 2016 napaphat 422
21 ขยายเวลารับสมัครครูคณิตศาสตร์ตามโครงการประกวด "ครูคณิตศาสตร์...ผู้พัฒนาตน" จันทร์, 15 สิงหาคม 2016 napaphat 297
22 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการคณิตศาสตร์ ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016 napaphat 329
23 การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (G-chat) พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 Anurak 435
24 ขอเชิญคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส "โรงเรียนสุจริต" จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 Anurak 250
25 การประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ ปี ๒๕๕๙ จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 Anurak 264
26 ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การแข่งเล่านิทาน Story Telling การแข่ง Multi Skills Competition ระดับ ม.1-3 จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 napaphat 247
27 ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech) และการแข่งขัน (Muiti Skills Competition)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3,4-6 จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 napaphat 233
28 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016 napaphat 376
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 19