กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 ด่วนมาก+++ขอเชิญประชุม พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2015 mai 147
10 เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา 15 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนชุมชน ประทาย พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2015 mai 99
11 การรายงานข้อมูลเด็กพิเศษเรียนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 7 พุธ, 10 มิถุนายน 2015 mai 211
12 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันภาษาไทย จันทร์, 08 มิถุนายน 2015 mai 87
13 ผลการคัดเลือกโรงเรียนแกนนำโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1อ่านออกเขียนได้ใน1ปีตามนโยบายรัฐบาลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เมื่อเรียนจบ ป.1ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม(รุ่นที่ 1) จันทร์, 08 มิถุนายน 2015 mai 122
14 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘ พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 mai 77
15 ด่วนที่่สุด แจ้งโรงเรียนสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015 Anurak 139
16 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พิพิธภัณฑ์กับ STEM Education จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015 Anurak 109
17 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมฯ ปี 2558 จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015 Anurak 140
18 แจ้งผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 พุธ, 06 พฤษภาคม 2015 mai 200
19 การประะกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ปี 2558 พุธ, 29 เมษายน 2015 Anurak 131
20 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558 พุธ, 29 เมษายน 2015 Anurak 157
21 แจ้งผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2015 mai 332
22 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2015 admin 140
23 โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น พุธ, 01 เมษายน 2015 Anurak 162
24 ประกาศเรื่องการอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อนปีพ.ศ.2558ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศุกร์, 13 มีนาคม 2015 mai 981
25 ด่วนที่สุด+++การประเมินโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% และการพัฒนาการดำเนินงานด้านการวัดผลการศึกษา พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015 mai 485
26 แบบฟอร์มและตัวอย่างแผ่น IEP และ IIP จันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2015 mai 865
27 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Science Show" ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015 Anurak 389
28 ด่วนที่สุก!!การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015 mai 331
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 12