กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 การประกวด Best Practices กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด(ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนและผู้บริหาร) พุธ, 24 สิงหาคม 2016 napaphat 138
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาไทยเพื่อมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน เรื่องการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ (PISA) พุธ, 24 สิงหาคม 2016 napaphat 232
11 การอบรมปฏิบัติการใช้สื่อ DLIT & DLTV อังคาร, 16 สิงหาคม 2016 Anurak 364
12 แบบประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จันทร์, 15 สิงหาคม 2016 napaphat 1273
13 ด่วนที่สุด...การประชุมชี้แจงการกำหนดงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference จันทร์, 15 สิงหาคม 2016 napaphat 311
14 ขยายเวลารับสมัครครูคณิตศาสตร์ตามโครงการประกวด "ครูคณิตศาสตร์...ผู้พัฒนาตน" จันทร์, 15 สิงหาคม 2016 napaphat 234
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการคณิตศาสตร์ ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016 napaphat 262
16 การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (G-chat) พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 Anurak 367
17 ขอเชิญคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส "โรงเรียนสุจริต" จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 Anurak 206
18 การประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ ปี ๒๕๕๙ จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 Anurak 216
19 ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การแข่งเล่านิทาน Story Telling การแข่ง Multi Skills Competition ระดับ ม.1-3 จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 napaphat 221
20 ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech) และการแข่งขัน (Muiti Skills Competition)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3,4-6 จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 napaphat 210
21 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016 napaphat 372
22 สำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 พุธ, 27 กรกฏาคม 2016 napaphat 1191
23 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016 napaphat 242
24 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน (เพิ่มเติม) จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016 napaphat 197
25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016 napaphat 151
26 โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทส (วิชาภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016 napaphat 154
27 การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 6 ปี 2559 พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016 napaphat 198
28 การคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ประจำปี 2559 ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016 napaphat 405
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 18