กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 ความสนใจอาชีพ จันทร์, 10 สิงหาคม 2015 mai 126
10 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาโครงการสร้างสื่อประชาธิปไตร การเลือกตั้งการออกเสียงประชามติ การพัฒนาการศึกษาด้านการสร้างเสริมพลเมือง จันทร์, 10 สิงหาคม 2015 mai 72
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคอีสาน จันทร์, 03 สิงหาคม 2015 mai 98
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จันทร์, 03 สิงหาคม 2015 mai 90
13 ผลการประเมินเพื่อรับตรวจพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประจำปี 2557 จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015 mai 169
14 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015 mai 176
15 โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015 mai 113
16 การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๒ ระดับประถมศึกษา อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015 Anurak 141
17 การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015 Anurak 127
18 การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านหลักษาศิล ๕"(ระยะที่ ๒) ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015 mai 154
19 โครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกของพ่อแม่เลิกเหล้า"ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015 mai 223
20 การอบรมปฏิบัติการค่ายเยาวชนคนดีของแแผ่นดินและ ปปช. น้อย สพฐ. อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015 mai 144
21 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาธิบาลในสถานศึกษา"โรงเรียนสุจริต รุ่นที่3" พฤหัสบดี, 09 กรกฏาคม 2015 mai 175
22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ พฤหัสบดี, 09 กรกฏาคม 2015 mai 183
23 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ที่ 18 พฤหัสบดี, 09 กรกฏาคม 2015 mai 204
24 การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดี ด้านการนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และศึกษานิเทศก์ต้นแบบประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 09 กรกฏาคม 2015 mai 158
25 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015 Anurak 222
26 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อปฐมวัย ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015 Anurak 171
27 ด่วนที่สุด++การอบรมการปฏิบัติ"พลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปี ด้วยแนวคิด Brain Based Learning (BBL)" พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015 mai 170
28 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ "วันเกียรติยศ โคราช7 สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง" (Korat7 the Best and Unity Academy) อังคาร, 30 มิถุนายน 2015 admin 147
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 13