กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 ประชาสัมพันธกิจกรรมสัปดาหวทิยาศาสตรแหงชาติประจําป ๒๕๕๗“Science Kidsวิทยฯปรองดอง” พฤหัสบดี, 17 กรกฏาคม 2014 admin 94
10 ขอเชิญสงทีมแขงขันการแสดงวิทยาศาสตร(SCIENCE SHOW)ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประจําป 2557 พฤหัสบดี, 17 กรกฏาคม 2014 admin 65
11 ขอเชิิญเข้าร่วม"การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 13" พฤหัสบดี, 17 กรกฏาคม 2014 admin 103
12 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) อังคาร, 15 กรกฏาคม 2014 admin 419
13 ด่วนที่สุด!!การเข้าค่ายรักการอ่านตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014 admin 175
14 หลักเกณฑ์ การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014 admin 355
15 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2557 ศุกร์, 04 กรกฏาคม 2014 admin 180
16 โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พฤหัสบดี, 03 กรกฏาคม 2014 admin 122
17 Power point การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใชรูปแบบพหุรระดับ จันทร์, 30 มิถุนายน 2014 admin 284
18 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2557 พุธ, 25 มิถุนายน 2014 admin 103
19 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ พุธ, 25 มิถุนายน 2014 admin 144
20 รายชื่อครูผู้ผ่านการอบรมการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม ศุกร์, 20 มิถุนายน 2014 admin 586
21 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ศุกร์, 20 มิถุนายน 2014 admin 489
22 การประเมินห้องเรียนคุณภาพ พฤหัสบดี, 19 มิถุนายน 2014 admin 412
23 รายงานผลการการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม อังคาร, 17 มิถุนายน 2014 admin 304
24 ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ป ประจำปี 2557/2558 อังคาร, 17 มิถุนายน 2014 admin 94
25 แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 อังคาร, 17 มิถุนายน 2014 admin 219
26 แจ้งเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย(เพิ่มเติม) อังคาร, 10 มิถุนายน 2014 admin 206
27 เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย(เพิ่มเติม) จันทร์, 09 มิถุนายน 2014 admin 212
28 แนวทางการประเมินห้องเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประจำปีการศึกษา 2557 พฤหัสบดี, 05 มิถุนายน 2014 admin 324
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 10