กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 ศูนย์ขับเคลื่อน "โครงการโรงเรียนประชารัฐ" จันทร์, 20 มิถุนายน 2016 napaphat 555
10 แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ (Pre test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 พุธ, 15 มิถุนายน 2016 napaphat 652
11 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันภาษาไทย อังคาร, 14 มิถุนายน 2016 napaphat 311
12 การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016 napaphat 729
13 การประกวด"ครูคณิตศาตร์...ผู้พัฒนาตน" พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016 napaphat 324
14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016 napaphat 424
15 ด่วนมาก...การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยด้านการอ่าน การเขียนโดยการแจกลูกสะกด พุธ, 01 มิถุนายน 2016 napaphat 371
16 ขอเชิญประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปี 2559 พุธ, 01 มิถุนายน 2016 napaphat 486
17 การจัดแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2559 จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016 napaphat 479
18 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยด้านการอ่านการเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ พุธ, 25 พฤษภาคม 2016 napaphat 583
19 พันธะสัญญาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016 napaphat 814
20 การประเมินตนเองอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ ปี๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016 Anurak 788
21 ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2558 พุธ, 04 พฤษภาคม 2016 napaphat 1092
22 การเข้าร่วมประชุมสัมมนาการสอนตามรูปแบบ CO-Teaching และ RTI พุธ, 04 พฤษภาคม 2016 napaphat 1058
23 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016 napaphat 1077
24 ประชาสัมพันธ์...การอบรมเรื่องวิทยาศาสตร์สร้างได้ตั้งแต่ปฐมวัย จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016 napaphat 836
25 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและการมีงานทำโรงเรียนดีประจำตำบล พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016 napaphat 926
26 การดำเนินงาน เรื่องการคิดเลขในใจ และการจัดกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พุธ, 27 เมษายน 2016 napaphat 1135
27 ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ อังคาร, 26 เมษายน 2016 napaphat 1175
28 เชิญอบรมปฏิบัติการ STEM Education จันทร์, 04 เมษายน 2016 Anurak 1889
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 17