กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
9 การอบรมครูปฐมวัย จันทร์, 31 ตุลาคม 2016 Anurak 90
10 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ประชุมการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ VDO Conference พุธ, 26 ตุลาคม 2016 Anurak 94
11 โครงการนำเสนอวิชาการ ศุกร์, 14 ตุลาคม 2016 Anurak 144
12 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2016 Anurak 124
13 การสำรวจ-ติดตั้งอุปกรณ์โรงเรียนประเชารัฐ พฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2016 Anurak 123
14 การแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2559 พุธ, 05 ตุลาคม 2016 Anurak 196
15 เชิญกรรมการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตฯ ปฏิบัติหน้าที่ จันทร์, 03 ตุลาคม 2016 Anurak 380
16 การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 napaphat 482
17 โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2560 พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016 napaphat 364
18 คู่มืออ่านเขียน ป.1-4 ปีการศึกษา 2559 อังคาร, 20 กันยายน 2016 napaphat 475
19 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อังคาร, 20 กันยายน 2016 napaphat 260
20 ด่วนที่สุด...การสำรวจข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ศุกร์, 09 กันยายน 2016 napaphat 320
21 ด่วนที่สุด...ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผูตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย จันทร์, 05 กันยายน 2016 napaphat 288
22 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ จันทร์, 29 สิงหาคม 2016 Anurak 285
23 เอกสารการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จันทร์, 29 สิงหาคม 2016 napaphat 379
24 ด่วนที่สุด...การจัดทำฐานข้อมูลคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016 napaphat 255
25 การประกวด Best Practices กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด(ผู้บริหารสถานศึกษา) พุธ, 24 สิงหาคม 2016 napaphat 265
26 การประกวด Best Practices กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด(ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนและผู้บริหาร) พุธ, 24 สิงหาคม 2016 napaphat 265
27 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาไทยเพื่อมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน เรื่องการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ (PISA) พุธ, 24 สิงหาคม 2016 napaphat 364
28 การอบรมปฏิบัติการใช้สื่อ DLIT & DLTV อังคาร, 16 สิงหาคม 2016 Anurak 522
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 19