นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข่าวสารจากกลุ่มนโยบายและแผน

 

       
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
281 คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษาบนเว็บไซต์ Data Center สำหรับสถานศึกษา ศุกร์, 30 มีนาคม 2012
282 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 อังคาร, 20 มีนาคม 2012
283 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 (งบเงินอุดหนุน อังคาร, 20 มีนาคม 2012
284 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554 พุธ, 14 มีนาคม 2012
285 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2554 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ศุกร์, 09 มีนาคม 2012
286 การสมัคร e-mail สพฐ.(https://www.obecmail.obec.go.th) จันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2012
287 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 (งบประมาณ ปี 2554 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2554 พฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2012
288 การยืนยันข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2554 พุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2012
289 การแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พุธ, 25 มกราคม 2012
290 สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด สาขาการศึกษา พุธ, 18 มกราคม 2012
291 คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 พฤหัสบดี, 12 มกราคม 2012
292 บัญชีจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 พุธ, 07 ธันวาคม 2011
293 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลโทรศัพท์ อังคาร, 29 พฤศจิกายน 2011
294 แนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน) อังคาร, 29 พฤศจิกายน 2011
295 ขอยกเลิกหนังสือคำของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา อังคาร, 22 พฤศจิกายน 2011
296 คู่มือการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 พุธ, 02 พฤศจิกายน 2011
297 รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2555 ศุกร์, 28 ตุลาคม 2011
298 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ (M-obec) พฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2011
299 แบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2011
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 15 จาก 15