นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)


สิ่งที่ส่งมาด้วย


1.หนังสือนำส่งเลขที่ ศธ 04068/1089

2.หนังสือนำส่งเลขที่ ศธ 04068/1090

3.ประกาศ ฉบับที่ 30/2563

4.รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย

5.แบบคำร้องขอย้าย

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง / ย้าย/ โอน ให้ดำรง

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7      หนังสือ

 

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)


สิ่งที่ส่งมาด้วย


1. หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04068/875


2. หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04068/876


3. ประกาศฉบับที่ 22/2563 


4. รายละเอียดและองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย


5. แบบคำร้อง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชหารพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


ดาวโหลดประกาศ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด

สพป.นครราชสีมา เขต 7สิ่งที่ส่งมาด้วย 


ประกาศ สพป.นครราชสีมา เขต ฉบับที่ 16 / 2563

 

การทบทวนมติ ก.ค.ศ.กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 ประจำปี 2559


ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 

 

รายละเอียดประกาศสนามสอบที่ 1 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบภาค ก.และภาค ข.

1.กลุ่มวิชาภาษาไทย

2.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

5.กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย

6.กลุ่มวิชาพลศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบภาค ค.

1.กลุ่มวิชาภาษาไทย

2.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

5.กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย

6.กลุ่มวิชาพลศึกษา


สนามสอบที่ 2 โรงเรียนพิกุลทอง

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบภาค ก.และภาค ข.

1.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

2.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

3.กลุ่มวิชาพี่เลี้ยง

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบภาค ค.

1.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

2.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

3.กลุ่มวิชาพี่เลี้ยงแผนที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ไปโรงเรียนพิกุลทอง


แผนที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ไปโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา

 

ประกาศรับย้าย/โอน 38 ค(2)

 

สิ่งที่แนบมาด้วย


1.ประกาศ สพป.นม.7  ฉบับที่ 4-2563 


2.ประกาศ กศจ.นม 12-59 (องค์ประกอบการย้าย)


3.ว 30 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน


4.ใบคำร้องขอย้าย (เอกสารหมายเลข 1)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3