นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2558

ที่ศธ.04068/4030 --->  ดาวน์โหลด

บัญชีรายละเอียด  --->  ดาวน์โหลด

คำสั่งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ   --->  ดาวน์โหลด