ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2560

*****ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2560 *******

      ด้วย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

และได้บันทึกการเบิก-จ่ายเงิน การรับและการนำส่งเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 ซึ่งได้ตรวจสอบ

และปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  >>>>คลิก<<<<