นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารการเงิน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
61 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1145 (บง.193) อังคาร, 13 กันยายน 2016
62 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 805 (บง.131) ศุกร์, 09 กันยายน 2016
63 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 805 (บง.131) ศุกร์, 09 กันยายน 2016
64 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 805 (บง.131) ศุกร์, 09 กันยายน 2016
65 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1088(บง.188) พุธ, 07 กันยายน 2016
66 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 830 (บง.133) พุธ, 07 กันยายน 2016
67 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 683(บง.185) อังคาร, 06 กันยายน 2016
68 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1075(บง.186) อังคาร, 06 กันยายน 2016
69 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย คั้งที่ 1123(บง.181) จันทร์, 05 กันยายน 2016
70 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1018(บง.159) จันทร์, 05 กันยายน 2016
71 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1117(บง.180) จันทร์, 05 กันยายน 2016
72 ด่วนที่สุด...การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จันทร์, 05 กันยายน 2016
73 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1022 (บง.167) (ร.ร.วัดบ้านทุ่งสว่าง) อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
74 แจ้งการโอนเปลี่ยนแลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 ครั้งที่ 1052(บง.173) (ร.ร.ในสังกัด 6 โรงเรียน) อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
75 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 ครั้งที่ 868 (บง.138)(ร.ร.บ้านสัมฤทธิ์) อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
76 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 960 (บง.161) ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016
77 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 910 (บง.169) พุธ, 24 สิงหาคม 2016
78 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 587 (บง.145) จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
79 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 872 (บง.141) จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
80 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 621 (บง.103) จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 10