ข่าวสารจากกลุ่มบริหารการเงิน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
41 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1088(บง.188) พุธ, 07 กันยายน 2016
42 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 830 (บง.133) พุธ, 07 กันยายน 2016
43 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 683(บง.185) อังคาร, 06 กันยายน 2016
44 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1075(บง.186) อังคาร, 06 กันยายน 2016
45 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย คั้งที่ 1123(บง.181) จันทร์, 05 กันยายน 2016
46 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1018(บง.159) จันทร์, 05 กันยายน 2016
47 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1117(บง.180) จันทร์, 05 กันยายน 2016
48 ด่วนที่สุด...การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จันทร์, 05 กันยายน 2016
49 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1022 (บง.167) (ร.ร.วัดบ้านทุ่งสว่าง) อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
50 แจ้งการโอนเปลี่ยนแลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 ครั้งที่ 1052(บง.173) (ร.ร.ในสังกัด 6 โรงเรียน) อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
51 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 ครั้งที่ 868 (บง.138)(ร.ร.บ้านสัมฤทธิ์) อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
52 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 960 (บง.161) ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016
53 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 910 (บง.169) พุธ, 24 สิงหาคม 2016
54 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 587 (บง.145) จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
55 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 872 (บง.141) จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
56 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 621 (บง.103) จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
57 แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 587 (บง.138) อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
58 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
59 ด่วนที่สุด...จัดทำข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
60 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 575 (บง.96) อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 9