ข่าวสารจากหน่วยตรวจสอบภายใน
1111
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ด่วนที่สุด การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการ พฤหัสบดี, 05 มกราคม 2017
2 อาหารกลางวันตกลงราคารายเดือน พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
3 หนังสือกรมบัญชีกลาง(จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
4 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน_ผอ.สุภีร์_สีพาย พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
5 งานนำเสนอ การบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
6 งานนำเสนอ การใช้จ่ายเงินและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินในสถานศึกษา พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
7 งานนำเสนอ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
8 แบบฝึกหัดการลงบัญชี 2515 พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
9 ตัวอย่างสมุดเงินสด_ทะเบียน พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
10 คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุน พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
11 แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง พุธ, 29 กุมภาพันธ์ 2012