ข่าวสารจากหน่วยตรวจสอบภายใน
1111
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 แบบรายงานค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน(4,5) จันทร์, 11 มีนาคม 2019
2 มาตรการแก้ไขหนี้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ พฤหัสบดี, 24 มกราคม 2019
3 ด่วนที่สุด การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการ พฤหัสบดี, 05 มกราคม 2017
4 อาหารกลางวันตกลงราคารายเดือน พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
5 หนังสือกรมบัญชีกลาง(จ้างเหมาบุคคลธรรมดา) พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
6 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน_ผอ.สุภีร์_สีพาย พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
7 งานนำเสนอ การบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
8 งานนำเสนอ การใช้จ่ายเงินและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินในสถานศึกษา พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
9 งานนำเสนอ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
10 แบบฝึกหัดการลงบัญชี 2515 พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
11 ตัวอย่างสมุดเงินสด_ทะเบียน พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
12 คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุน พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
13 แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง พุธ, 29 กุมภาพันธ์ 2012