การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 PDF
วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2019 เวลา 20:43 น.

เชิญชวนการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562


หนังสือราชการ  คลิก


คู่มือการประกวด  คลิก


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร