นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ทดสอบ PDF
วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 เวลา 15:36 น.

โรงเรียนวัดจันทนาราม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน ฝึกซ้อม และ นำ คณะนักเรียน(หญิง) เข้าแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2562 โดยได้ถ้วยรางวัลการแข่งขัน ชนะเลิศ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ได้ถ้วยรางวัลการแข่งขัน ชนะเลิศ ระดับ ประเทศ เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอแสดงความชื่นชม และ ยินดีอย่างยิ่ง

แด่โรงเรียนวัดจันทนาราม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน ฝึกซ้อม และ นำ คณะนักเรียน(หญิง) เข้าแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2562 โดยได้ถ้วยรางวัลการแข่งขัน ชนะเลิศ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ได้ถ้วยรางวัลการแข่งขัน ชนะเลิศ ระดับ ประเทศ เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ.2562

จึงขอให้ นักกีฬารักบี้ ทุกคน ธำรงไว้ซึ่ง เกียรติ แห่ง ความเป็นนักกีฬา และ ขอให้ นักกีฬารักบี้ ทุกคน ประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งสมปรารถนาในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป

(ภาพถ่าย ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.- 09.30 น.)