นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

                   เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

                            สพป.นครราชสีมา เขต 7  ร่วมกับคณะสงฒ์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการเจริญพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาฯ ดังเอกสารแนบ คลิก


                                                                                ศน.ชูโชค  ชะออน  โทร 093-3267127