นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 

 รายละเอียดประกาศสนามสอบที่ 1 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบภาค ก.และภาค ข.

1.กลุ่มวิชาภาษาไทย

2.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

5.กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย

6.กลุ่มวิชาพลศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบภาค ค.

1.กลุ่มวิชาภาษาไทย

2.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

5.กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย

6.กลุ่มวิชาพลศึกษา


สนามสอบที่ 2 โรงเรียนพิกุลทอง

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบภาค ก.และภาค ข.

1.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

2.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

3.กลุ่มวิชาพี่เลี้ยง

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบภาค ค.

1.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

2.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

3.กลุ่มวิชาพี่เลี้ยง

 แผนที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ไปโรงเรียนพิกุลทอง

แผนที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ไปโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา