ขอให้ข้าราชการที่รายชื่อต่อไปนี้ มารับหนังสือผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ...[3 พ.ย. 54] PDF
วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:06 น.

     ขอให้ข้าราชการที่รายชื่อต่อไปนี้ มารับหนังสือผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (และส่งเอกสารเพิ่มเติมตามรายการที่แนบมานี้ด้วยค่ะ)  รายละเอียด