คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555) PDF
วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 13:56 น.

ด้วย สพป.นครราชสีมา เขต 7 ได้จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)สำหรับข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ

<<< คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน >>>

<<<   บัญชีต่อท้ายคำสั่ง >>>

<<< บัญชีต่อท้ายคำสั่งลูกจ้าง >>>