การรายงาน นร.05 ในระบบ CCT

1. 19 โรงเรียนที่ยังไม่แล้วเสร็จ(รอบเก็บตก) รายชื่อตามแนบ

2. ให้โรงเรียนที่ไม่มีชื่อตามแนบ ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน ว่าจำนวนเงินถูกต้องตามข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนพิเศษหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการบริหารเงินทุกตามปฏิทิน หากไม่ถูกต้องหรือเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้ตรวจสอบการรายงาน นร.05 ในระบบ CCT เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ


ดาวน์โหลดเอกสารแนบ