เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

                          สพป.นครราชสีมาเขต 7 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน  บัดนี้ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขันตามประกาศนี้


                                     1.  หนังสือราชการ    คลิก


                                     2. ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ  (ภายใน 14 มิ.ย.62)


                                                                                                                       ศน. วัชร  นาดี / 085-6174236