เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

                      สพป.นม. เขต 7 ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วนพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 รายละเอียด   คลิก
                                                                               ศน.ชูโชค  ชะออน / 093-326-7127