หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ประเมินการอ่านเขียน ป.1-6 และ ม.1-3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 พุธ, 15 สิงหาคม 2018
2 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปีพ.ศ.2561 พุธ, 15 สิงหาคม 2018
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา อังคาร, 14 สิงหาคม 2018
4 การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกาา2561 ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018
5 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครู.มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ.และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook)พร้อมคู่่มือการใช้โปรแกรม ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018
6 แนวทางการรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018
7 การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดประทรวงศึกษาธิการ ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018
8 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพรราชวงศ์ สำหรับข้าราชการพลเรือน พุธ, 08 สิงหาคม 2018
9 แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2561 พุธ, 08 สิงหาคม 2018
10 โครงการ"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562(ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 1 - 12) พุธ, 08 สิงหาคม 2018
11 โครงการ"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562(โรงเรียน) พุธ, 08 สิงหาคม 2018
12 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Laerning พุธ, 08 สิงหาคม 2018
13 สำรวจเรื่องที่ครูสนใจเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการอบรมทาง online หรือ ทางไกล อังคาร, 07 สิงหาคม 2018
14 ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ศุกร์, 03 สิงหาคม 2018
15 การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ พฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2018
16 ด่วนที่สุด การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา พฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2018
17 แก้ไขชื่อคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน พฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2018
18 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษาไทย 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
19 การติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบ emis/efa ประจำปีการศึกษา 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
20 ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 161