หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26มิถุนายน)ประจำปี2561 พุธ, 20 มิถุนายน 2018
2 การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 และชั้นมัธยมศึกปีที่1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 พุธ, 20 มิถุนายน 2018
3 ขอเชิญร่วมกิจกรรม พุธ, 20 มิถุนายน 2018
4 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 อังคาร, 19 มิถุนายน 2018
5 การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. Video Conference จันทร์, 18 มิถุนายน 2018
6 แจ้งอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมตามโครงการ"หลักสูตรพัฒนาครูระยะเข้าสูู่วิชาชีพเพื่อพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพสูงสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่" จันทร์, 18 มิถุนายน 2018
7 แจ้งถอนหนังสือยกเลิกรุ่นของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จันทร์, 18 มิถุนายน 2018
8 การตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 1 - 12) ศุกร์, 15 มิถุนายน 2018
9 หนังสือราชการที่ ศธ 04068/1868 แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน ศุกร์, 15 มิถุนายน 2018
10 ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ผอ.ร.ร.) ศุกร์, 15 มิถุนายน 2018
11 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมหกรรมสรา้งงาน สรา้งอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2561 (ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 1 - 12) ศุกร์, 15 มิถุนายน 2018
12 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกตัวแทนสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมหกรรมสรา้งงาน สรา้งอาชีพเฉลิมพะรเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2561(ผอ.โรงเรียน) ศุกร์, 15 มิถุนายน 2018
13 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา พฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2018
14 การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุนMizuho Asian(เพิ่มเติม) พฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2018
15 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ256 จันทร์, 11 มิถุนายน 2018
16 เชิญร่วมประกวดโครงานคุณธรรมจริยธรรม ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018
17 รายงานการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา (CC) งบประมาณปี 2561 ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018
18 การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018
19 ระบบการสำรวจบริการของหน่วยงานภาครัฐ ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018
20 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 157