หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ปีการศึกษา 2562 ศุกร์, 19 ตุลาคม 2018
2 แจ้งการส่งแผนการจัดการศึกาาเฉพาะบุคคล (IEP และ IEP ONLINE) ปีงบประมาณ 2561 พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2018
3 แจ้งโรงเรียนรับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ปีการศึกษา 2561 พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2018
4 การคัดกรองนักเรียนยากจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 2/2561 พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2018
5 การดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อรับการจัดสรรงบอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2561 พฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2018
6 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก"สังคมหัวแข็งปี3" พุธ, 17 ตุลาคม 2018
7 การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 พุธ, 17 ตุลาคม 2018
8 การเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน อังคาร, 16 ตุลาคม 2018
9 รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2/2561 อังคาร, 16 ตุลาคม 2018
10 การจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018" ภายใต้ชื่องาน "ROBOT ADVENTURE" ศุกร์, 12 ตุลาคม 2018
11 แจ้งยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(IC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2018
12 การรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School Lunch System) พุธ, 10 ตุลาคม 2018
13 แจ้งรับสมัคร ก.ต.ป.น.แทนตำแหน่งที่ว่าง อังคาร, 09 ตุลาคม 2018
14 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค ประจำปี 2561 อังคาร, 09 ตุลาคม 2018
15 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 จันทร์, 08 ตุลาคม 2018
16 ขอให้สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ศุกร์, 05 ตุลาคม 2018
17 ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่16ประจำปี2561 ศุกร์, 05 ตุลาคม 2018
18 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ศุกร์, 05 ตุลาคม 2018
19 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2561) ศุกร์, 05 ตุลาคม 2018
20 การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 166