นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อังคาร, 26 พฤษภาคม 2020
2 สำรวจข้อมูลครูผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อังคาร, 26 พฤษภาคม 2020
3 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครูผู้ช่วย.กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ปี พ.ศ. 2563 จันทร์, 25 พฤษภาคม 2020
4 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่2) ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
5 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
6 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
7 การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษกิจ พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020
8 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020
9 การขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020
10 การดำเนินการมอบของขวัญอันเกี่ยวเนื่องจากวันสตรีสากล พุธ, 20 พฤษภาคม 2020
11 ประกาศ...รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
12 การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
13 ด่วนมาก การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมย์ามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
14 การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
15 การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
16 ประชาสัมพันธ์สมัครอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4 จันทร์, 18 พฤษภาคม 2020
17 แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 รายการค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต บง.73 จันทร์, 18 พฤษภาคม 2020
18 ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ.ทักษะ.และสมรรถนะ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2020
19 ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2020
20 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)และ(ฉบับที่ 6) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 215