นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองเพื่อพัฒนาเด็ก "ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้" ตอน เที่ยง เล่น เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020
2 ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้น(Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ "ครูดี..ที่รัก" ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020
3 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2020
5 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2020
6 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง DLIT ปีงบประมาณ 2558 พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2020
7 การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ประสงค์ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2020
8 แนวทางการดำเนินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2020
9 การอบรมด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ปี 2563 อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2020
10 ประกาศรายชื่อผู้การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020
11 เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563 ศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2020
12 ประกาศ การประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020
13 สำรวจโร่งเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop On-Grid System) พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020
14 การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในการสนับสนุนภาคเอกชนตามรายชื่อการจัดการโรงเรียนประชารัฐ school management system ประจำปีการศึกษา 2562 พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020
15 การประชุม เรื่อง แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ขบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการรายงานมาตรฐานปฐมวัย พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020
16 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ต้องประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2563 พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ พนักงานราชการ สพป.นม7 ปี 2563 พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020
18 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2563 พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020
19 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำนับเยาวชนไทย พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020
20 ความร่วมมือดำเนินโครงการ DLTV พุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 207