หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี2562 อังคาร, 23 กรกฏาคม 2019
2 การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 อังคาร, 23 กรกฏาคม 2019
3 ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อังคาร, 23 กรกฏาคม 2019
4 การดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ นร.01 และการรายงาน นร.06 ในระบบ CCT ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 อังคาร, 23 กรกฏาคม 2019
5 การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ จันทร์, 22 กรกฏาคม 2019
6 ประชาสัมพันธ์การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2019
7 เชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแบ่งกลุ่มจำนวน 8 กลุ่ม) ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2019
8 โครงการตลาดนัดคุณธรรมกิจกรรม"พุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคล"ประจำปี2562 ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2019
9 ขอเชิญประชุม "การขับเคลือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคีสดุดีองค์ราชัน พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2019
10 โครงการ"กรกฎาคมเดือนแห่งความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร" พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2019
11 ขอเชิญร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2019
12 กิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"ประจำปีพ.ศ.2562 พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2019
13 การอบรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน จันทร์, 15 กรกฏาคม 2019
14 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2562 จันทร์, 15 กรกฏาคม 2019
15 การรักษาความปลอดภัยของการติดตั้งพัดลมแบบแขวนเพดาน(Ceiling fan) จันทร์, 15 กรกฏาคม 2019
16 การระบุข้อมูลที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ จันทร์, 15 กรกฏาคม 2019
17 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จันทร์, 15 กรกฏาคม 2019
18 การจัดสรรครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTVปีงบประมาณ2562 ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2019
19 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริการงาน และประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2019
20 การอบรมผู้กำกัลลูกเสือและลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 186