หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา อังคาร, 14 สิงหาคม 2018
2 การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกาา2561 ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018
3 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครู.มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ.และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook)พร้อมคู่่มือการใช้โปรแกรม ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018
4 แนวทางการรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018
5 การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดประทรวงศึกษาธิการ ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018
6 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพรราชวงศ์ สำหรับข้าราชการพลเรือน พุธ, 08 สิงหาคม 2018
7 แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2561 พุธ, 08 สิงหาคม 2018
8 โครงการ"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562(ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 1 - 12) พุธ, 08 สิงหาคม 2018
9 โครงการ"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562(โรงเรียน) พุธ, 08 สิงหาคม 2018
10 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Laerning พุธ, 08 สิงหาคม 2018
11 สำรวจเรื่องที่ครูสนใจเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการอบรมทาง online หรือ ทางไกล อังคาร, 07 สิงหาคม 2018
12 ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ศุกร์, 03 สิงหาคม 2018
13 การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ พฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2018
14 ด่วนที่สุด การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา พฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2018
15 แก้ไขชื่อคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน พฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2018
16 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษาไทย 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
17 การติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบ emis/efa ประจำปีการศึกษา 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
18 ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
19 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นภาคีโครงการ"มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
20 ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน OBEC Sport inpired by ThaiPBS ปี 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 161