นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
2 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565) ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
3 ร้องเรียนให้มีมาตรการปรับลดค่าเทอมหรือขยายระยะเวลาชำระค่าเทอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
5 การประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2020
6 การขอรับเข็มเครืองหมายเชิดชูเกียรติ.ประกาศนียบัตร.และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส.ประจำปี.2563 พุธ, 27 พฤษภาคม 2020
7 การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พุธ, 27 พฤษภาคม 2020
8 ขอให้สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พุธ, 27 พฤษภาคม 2020
9 แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาคเพิ่มเติม พุธ, 27 พฤษภาคม 2020
10 แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อังคาร, 26 พฤษภาคม 2020
11 สำรวจข้อมูลครูผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อังคาร, 26 พฤษภาคม 2020
12 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครูผู้ช่วย.กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ปี พ.ศ. 2563 จันทร์, 25 พฤษภาคม 2020
13 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่2) ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
14 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
15 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
16 การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษกิจ พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020
17 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020
18 การขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020
19 การดำเนินการมอบของขวัญอันเกี่ยวเนื่องจากวันสตรีสากล พุธ, 20 พฤษภาคม 2020
20 ประกาศ...รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 216