หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ศุกร์, 16 มีนาคม 2018
2 อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ศุกร์, 16 มีนาคม 2018
3 ด่วนที่สุด การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018
4 เชิญผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018
5 ตรวจสอบข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พุธ, 14 มีนาคม 2018
6 เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาในการประชุมชี้แจงการจัดอบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด อังคาร, 13 มีนาคม 2018
7 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปีการศึกษา2560 อังคาร, 13 มีนาคม 2018
8 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) อังคาร, 13 มีนาคม 2018
9 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย จันทร์, 12 มีนาคม 2018
10 ด่วนที่สุด.จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.ปีงบประมาณ 2561 จันทร์, 12 มีนาคม 2018
11 การประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ค้างชำระเกิน 3 งวด จันทร์, 12 มีนาคม 2018
12 การประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ค้างชำระเกิน 3 งวด จันทร์, 12 มีนาคม 2018
13 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ศุกร์, 09 มีนาคม 2018
14 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ศุกร์, 09 มีนาคม 2018
15 ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์วิจัย2561/NACE 2018 : สร้างสรรค์พัฒนากากรเรียนรู้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ศุกร์, 09 มีนาคม 2018
16 ตรวจสอบผลงาน MOE AWARDS พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018
17 การจัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018
18 ขอเชิญประชุมสัมมนา พุธ, 07 มีนาคม 2018
19 การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอรเน็ตและการใช้งานอุปกรณ์การหนดเส้นทาง (Router) พุธ, 07 มีนาคม 2018
20 ยกเว้นการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 พุธ, 07 มีนาคม 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 151