หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การรณรงค์สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์"ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" พุธ, 13 ธันวาคม 2017
2 กำหนดโครงการ"คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์"ประจำปี 2560 อังคาร, 12 ธันวาคม 2017
3 การประกวดรางวันทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ศุกร์, 08 ธันวาคม 2017
4 การประกวดรางวันทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ศุกร์, 08 ธันวาคม 2017
5 รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ศุกร์, 08 ธันวาคม 2017
6 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป.ตำแหน่งครูผู้สอน ศุกร์, 08 ธันวาคม 2017
7 จัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม.พิ่มเติม ศุกร์, 08 ธันวาคม 2017
8 ขอเชิญประชุม พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2017
9 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2017
10 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อรับ"รางวัลคนดีศรีย่าโม" พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2017
11 เร่งรัดการยืนยันข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม (ระบบ SET) พุธ, 06 ธันวาคม 2017
12 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 พุธ, 06 ธันวาคม 2017
13 เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมปฏิบัติการ อังคาร, 28 พฤศจิกายน 2017
14 การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ(Work Experience) ของนักเรียนช้ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017
15 การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 จันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017
16 ขอเชิญกรรมการตัดสินกีฬา - กรีฑานักเรียน ประชุม จันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017
17 ด่วนที่สุด...การจัดทำสัญญาจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ต่อเนื่อง 52 อัตรา ศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017
18 รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017
19 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2017
20 ขอเชิญชวนคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2017
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 146